Jeroen Ouendag | Executive Coach


In de basis is executive coaching niet meer of minder dan het voeren van een goed gesprek.

Het woord 'coach' komt van de Hongaarse plaats Kocs, waar vroeger koetsen gemaakt werden. Het Hongaarse woord voor auto is nog steeds 'kocsi'. Dat is wat een coach doet: de cliënt daarheen brengen waar deze zelf naar toe wil.
Vanuit de sport heb ik de ervaring dat je veel meer kunt dan je denkt. En dat is niet alleen fysiek het geval. Juist ook mentaal en emotioneel kunnen mensen meer dan ze denken. Coaching is een middel om er uit te halen wat er in zit. In die zin verdient de beste sporter de beste coach en is dat voor de beste CEO niet anders. Bij toepassing van dit middel bepaalt de cliënt de richting en het tempo. Zijn of haar praktijkvragen zijn uitgangspunt van het gesprek. Als coach ben ik in staat om snel een vruchtbare werkrelatie op te bouwen waarin deze vragen aan de orde komen. De afwisseling van rust en concentratie, loskomen van de hectiek, aan de ene kant en tempo aan de andere kant is tekenend voor hoe ik met mijn cliënten samenwerk. Door rust en concentratie ìn het gesprek, vallen je soms zaken op die exemplarisch zijn voor wat er bij de cliënt ook op andere momenten speelt. En dat biedt dan weer kansen om snel tot de kern door te dringen. Doel van het gesprek is om reflectie te stimuleren, kwaliteiten vrij te maken en obstakels voor verdere ontwikkeling te overwinnen of weg te nemen. Praktische resultaten in het werk of het leven van de cliënt, daar gaat het om.

De cliënten die ik spreek zijn getalenteerd en succesvol. Ze leiden en inspireren (onderdelen van) organisaties of zijn hoogwaardige professionals. Ze dragen veel verantwoordelijkheid, zijn gewend om met druk om te gaan en hebben een hoog tempo. Als ze de tijd nemen om samen met een coach te reflecteren en te onderzoeken waar ze nog beter kunnen, dan zoeken ze een sparring partner die, gezien de druk op hun agenda, flexibel beschikbaar is qua tijd en plaats. Eén die snel schakelt en ook gemakkelijk bereikbaar is om waar nodig even te klankborden. Een coach die erbaar streeft om in zijn vak dezelfde prestaties te leveren als de cliënten waar hij voor werkt op hun terrein.

"Executive coaches must have the courage to face an organizational leader in a time of crisis and speak the unvarnished truth.They have to be a force to be reckoned with. They have to have backbone and heart"

                                                            (Mary Beth O'Neill - 'Executive Coaching with backbone and heart')